NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

                                  BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİMİ POLİTİKASI  

 

AMAÇ

  NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, üretim ve destek faaliyetlerinin iş gereksinimleri, yasa ve sözleşmelerden kaynaklanan hizmet şartlarını eksiksiz yerine getirebilmek için servis süreçlerini tanımlamak ve bu süreçleri iyileştirmek.

KAPSAM

NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından verilen tüm BT servis süreçleri

SORUMLULAR

BT Hizmet Yönetim Süreç Sahipleri

İLGİLİ DOKÜMANLAR / ORTAMLAR

Hizmet Yönetim Sistemi Uygulamaları

TANIMLAR

YÖNTEM

Siyaset

  1. Erişebilirlik ile ilgili NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ bilgi işlem altyapısının, bilgi işlem hizmetlerinin ve bilgi işlem destek organizasyonu optimize etmek, NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ faaliyet hedeflerini karşılayacak optimum bir kullanılabilirlik düzeyi oluşturmak.
  2. Finans, Bütçe ve Muhasebe Yönetimi Süreci ile BT hizmetlerinin, varlıkların ve kaynakların uygun ve ölçülebilir maliyetlerini belirlemek. Hangi bilgi işlem hizmetinin hangi maliyetlerle elde edildiği, hizmet, aktivite ve kullanıcı başına düşen giderlerin hesaplanmasını sağlamak. Bilgi işlem altyapısındaki yenileme, güncelleme veya yeni yatırımların maliyetleri hakkında yönetime analiz raporları sunmak ve yatırım kararı aşamasında yönetime yardımcı olmak.
  3. Çağrı, Olay, Talep Yönetimi Süreci ile ilgili olarak servis işletimini SLA seviyelerine uygun olarak sağlamak ve iş işletimi üzerindeki ters etkiyi en aza indirgemek. En iyi olası servis kalite seviyesini tutturmak. Çağrı, olay ve taleplerin sisteme girilmesi, planlama yapılması ve kaydın taahhüt edilen (sözleşmelerle belirlenmiş) sürede çözüme ulaştırmak.
  4. Değişiklik Yönetim Süreci ile Hizmet verilen bölümlerin / birimlerin ve NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Bilgi İşlem altyapısına yönelik tüm değişikliklerin standart metot ve prosedürlerin kullanımı ile verimli ve hızlı biçimde gerçekleştirilmek. Değişikliklerin kontrol altına alınması ve negatif etki yaratmasını engellenmek ve yapılan değişikliklerin sonucunda organizasyonel operasyonları geliştirmek
  5. Hizmet Sürekliliği süreci ile Bilgi işlem hizmetlerinde ortaya çıkabilecek bir kesinti durumunda, hizmeti önceden belirlenmiş süreler içinde tekrar kullanılabilir duruma getirmek ve NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından verdiği hizmetlerin sürekliliğini devam ettirmek.
  6. Kapasite Yönetim Süreci ile NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ bilgi işlem alt yapısını oluşturan bileşenlerin (kaynakların) yönetimine odaklanmak. Kullanılabilir kaynaklar üzerinde bir yetersizlik ortaya çıktığında, gerekli önlemleri alarak bu kaynaklar tarafından desteklenen bilgi işlem hizmetlerinin iş gereksinimlerini karşılayabilir durumda kalmasını sağlamak
  7. Konfigürasyon ve Envanter Yönetim Süreci ile sorumluluk altında bulunan tüm kaynak ve ekipmanların NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve hizmet verdiği bölümler / birimler için) ve hizmet süreçleri içinde ihtiyaç duyulan tüm konfigürasyon öğelerini kontrol altında tutmak.
  8. Problem yönetici süreci ile NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından hizmet verilen kuruluşlarda veya kendi BT altyapısı içerisinde, hataların neden olduğu olay ve problemlerin olumsuz etkisini en aza indirgemek, bu hatalarla ilgili olayların yinelenmesini önlemek.
  9. Var olan servislerin planlanması, değiştirilmesi veya yeni servislerin oluşturulması ile servislerde meydana gelebilecek değişikliklerin ulaşılabilir, öngörülen maliyet ve servis kalitesinde yönetilebilir olduğunu sağlamak. Yeni servislerin ulaşılabilir, öngörülen maliyet ve servis kalitelerinin yönetilebilirliğinin teyidini vermek.
  10. Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci ile tüm servis faaliyetlerinde bilginin gizliliğini erişebilirliliğini bütünlüğü ve sürekliliği sağlamak.
  11. Sürüm / yayma / dağıtım Yönetimi ile kullanılmakta olan tüm yazılım, donanım ve veri iletişim ekipmanlarının sürüm ve güvenlik yamaları dâhil izlenmesi ve ilişkili süreçlere bağlı olarak güncellenmesini sağlayarak bölümlerde / birimlerde doğru sürümleri kullanmak.
  12. İş ilişkileri Yönetim Süreci ile hizmet verdiği müşteri ve müşteri şartlarını karşılamak, NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile müşteriler arasında iyi ilişkiler kurmak ve korumak.
  13. Tedarikçi Yönetim Süreci ile birimlerin mal ve hizmet ihtiyaçlarının, verimlilik ve karlılık, sürdürebilirlik ve değişiklik ilkeleri doğrultusunda, istenilen miktar, nitelik ve koşullar çerçevesinde en uygun fiyatlarla, iç ve dış piyasalardan karşılanmasını sağlamak. Tedarikçilerin seçiminde ve değerlendirmesinde ve işin yapılması aşamasındaki kontrolleri etkin şekilde yürütmek.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİMİ KAPSAMI

Kapsam (belgede belirtilecek şekliyle):

BT Servis Yönetim Sistemi kapsamı: “Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması)’’

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİMİ SINIRLARI

BT Hizmet Yönetiminin verildiği yer:

ARAYÜZLER

Sistemsel Arayüzler

 

   • Talep arayüzü :           Telefon, eposta, anlık mesajlaşma uygulamaları
   • Envanter / Konfigürasyon: NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
   • Envanteri
   • Problem Bilgi Tabanı :           Sık Sorulan Sorular
   • Dokümantasyon :           NUH HATTAT YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
   • Dokümantasyon
   • Yazıcı: :

 

Ana Bağımlılıklar

   • Elektronik kart basım:
   • Komponent tedariki:
   • Gömülü yazılım geliştirme:
   • Bina:
   • İnternet’te: